Yapılar ve birlikler ,ortak değişkenleri birbirlerine ortak bir grup altında toplamaya yarar. “Yapıların” kullanım tanımı :

struct structure-name {

     variables,...

} structure-variables,...;

Structure-name kullanımı opsiyoneldir ve eğer ki structure değişkeni tanımlı değilse,  kullanılmasına gerek yoktur.

Structure, herhangi değişkenin numaralarını içerir ve bu numaraları birbirinden noktalı virgül ile ayırır.

En sonda ki, structure-variables kişisel yapıların gerçek isimlerini tanımlar. Çoklu yapılar (multiple structures) değişkenlerin isimleri ile araya virgül bırakılarak tanımlanabilir.Eğer ki herhangi bir yapı değişkeni verilmediyse, değişkende yaratılmamıştır. Yapı değişkenleri ayrı ayrı aşağıda ki gibi tanımlanabilir:

struct structure-name new-structure-variable;

new-structure-variable (değişkeni) oluşturulacaktır veyapı isimleri (örnekte structure name)  bütün değişkenler için ayrı örnekleri vardır.

Yapı içerisinde ki herhangi bir değişkeni tanımlamak veya aktif hale getirmek için, seçici kaydedici (.) kullanmanız gerekmektedir.

Birlikler de yapılar gibi aynı yöntemle kullanılır ve çalışırlar. Fakat tek fark ise burada bütün değişkenler hafızada (memory) aynı nokta da buluşur. Gerekli hafıza sadece en büyük değişken için ayrılmıştır.  Diğer bütün değişkenler aynı hafıza yerini paylaşmak zorundadırlar. Birlikler “union” kelimesi kullanılarak tanımlanır.

Örnek:

struct my-structure {
   int fred[5];
   char wilma, betty;
   float barny=1;
};

Yularıda my-structure yapısı tanımlanmış, fakat başka hiç bir şey yapılmamıştır.

struct my-structure account1;

Yukarıda ki de account1 oluşturur ve my structure’da ki bütün fonksiyonları içerir.

Bu sebepten olayı account1.barny değer olarak “1” dir.

union my-union {
   char character_num;
   int integer_num;
   long long_num;
   float float_num;
   double double_num;
} number;

Yukarıda ki union’da, birlik numalarını tanımlanmış olup, sadece değişken double_num için yeterli yer ayrılır.

number.integer_num=1;

integer_num değerini “1” olarak ayarlar

number.float_num=5;

float_num  değerini “1” olarak ayarlar “5”.

printf("%i",integer_num);

Değer tanımsızdır, çünkü “integer_num” ın lokasyonu bir önce ki satırda kulanılan  “float_num”ın üstüne yazıldığndan dolayı, fonksiyon tanımsızdır.

1.2.5 Structures and Unions

Structures and unions provide a way to group common variables together. To define a structure use:

struct structure-name {

     variables,...

} structure-variables,...;

Structure-name is optional and not needed if the structure variables are defined. Inside it can contain any number of variables separated by semicolons. At the end,structure-variables defines the actual names of the individual structures. Multiple structures can be defined by separating the variable names with commas. If nostructure-variables are given, no variables are created. Structure-variables can be defined separately by specifying:

struct structure-name new-structure-variable;

new-structure-variable will be created and has a separate instance of all the variables in structure-name.

To access a variable in the structure, you must use a record selector (.).

Unions work in the same way as structures except that all variables are contained in the same location in memory. Enough space is allocated for only the largest variable in the union. All other variables must share the same memory location. Unions are defined using the union keyword.

Examples:

struct my-structure {
   int fred[5];
   char wilma, betty;
   float barny=1;
};

This defines the structure my-structure, but nothing has yet been done.

struct my-structure account1;
This creates account1 and it has all of the variables from my-structure. account1.barny contains the value “1”.

union my-union {
   char character_num;
   int integer_num;
   long long_num;
   float float_num;
   double double_num;
} number;

This defines the union number and allocates just enough space for the variable double_num.

number.integer_num=1;
Sets the value of integer_num to “1”.
number.float_num=5;
Sets the value of float_num to “5”.
printf("%i",integer_num);
This is undefined since the location of integer_num was overwritten in the previous line by float_num.