Kaynak kodda bulunan 3’lü sıralı karakter , kendisinin eşleniği olan karaktere dönüştürülür. Buda nadir görülen platformlarda izin verilmemiş karakterlerin kullanılmasına vesile olur.
 
 
3 Sıralı KarakterlerDönüştürülen Karakter
??=#
??([
??/\
??)]
??'^
??<{
??!|
??>}
??-~
Örnek:

printf("No???/n");

Dönüştürülmüş Hali:

printf("No?\n");

A trigraph sequence found in the source code is converted to its respective translation character. This allows people to enter certain characters that are not allowed under some (rare) platforms.
Trigraph SequenceTranslation Character
??=#
??([
??/\
??)]
??'^
??<{
??!|
??>}
??-~
Example:

printf("No???/n");

translates into:

printf("No?\n");