1- “C Programlama dunyasına hos geldiniz.” mesajını ekrana yazdıran program.

2- Bir sayı girilmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazan program.

3- Kullanıcıdan iki sayi girmesini isteyen ve bu iki sayının toplamlarını ekrana yazdıran program.

4- Bir kenarı girilen karenin alanı ve çevresini hesaplayan program.

5- İki kenarı girilen dikdörtgenin karesi ve çevresini bulan program.

6- Yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini bulan program.

7- Kullanıcıdan gidilecek mesafe ve varış zamanını sorarak olması gereken hızı hesaplayan program.

8- Kullanıcıdan yaşını sorarak ay, hafta, gun,saat,dakika ve saniye olarak hesaplayan program.

9- Girilen bir sayının tek veya çift sayi olduğunu bulan program.

10- Kullanıcıdan iki sayi girmesini isteyen ve sayıların büyüklüğünü karşılaştıran program.

11- Koordinatları verilen iki nokta arasındaki mesafeyi bulan program.

12- Yaşı girilen bir kişinin seçimlerde oy verme yeterliliği olup olmadığını test eden program.

13- Girilen yılın artık yıl olup olmadığını tespit eden program.

14- Girilen bir nota karşılık gelen durumu yazdıran program.

15- Klavyeden girilen harfin sesli harf olup olmadığını kontrol eden program.

16- Haftanın gün numarasına karşılık gelen gün adını veren program.

17- Girilen bir yaşa karşılık gelen hayat dilimini ekrana yazan program.

18- Basit dört işlem ve modüler aritmetik işlemi yapabilen program.

19- Basit dort islem ve moduler aritmetik islemi yapabilen program. (SWITCH ile)

20- Bir üçgenin girilen üç kenarına göre üçgen türünü bulan program.

21- Kullanıcıya medeni halini, evli ise kaç çocuğu olduğunu soran ve gerekli mesajı veren program.

22- Girilen bir sayının ASAL Sayı olup olmadığını bulan program.

23- 1′den 25′e ileri ve 25′den 1′e geri sayan program.

24- 1′den 50′ye kadar olan tüm doğal sayıları, tek ve çift sayıları ayrı ayrı yazdıran program.

25- Girilen bir sayı için çarpım tablosunu yazdıran program.

26- Girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan program.

27- Girilen bir sayinin kuvvetini hesaplayan program. (Normal ve pow() ile)

28- Girilen iki sayı arasında bulunan asal sayıları listeleyen program.

29- * karakteri ile piramit olusturan program.

30- Sayı piramidi oluşturan program.

31- Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program.

32- Kullanıcı istediği sürece tekrar çalıştırılan basit hesap makinası işlevi gören bir program yazınız?

33- Girilen bir sayıdaki rakamların toplamını bulan program.

34- Girilen bir sayinin “mükemmel sayi” olup olmadığını bulan program.

35- Girilen bir sayı asal sayı ise, bundan sonraki 10 asal sayıyı da listeleyen program.

36- Kullanıcının vereceği sayıda öğrencinin puanlarını sorarak bu puanların toplamını ve ortalamasını bulan program.

37- Girilen 10 sayı içerisinde en büyük ve en küçük olan sayıları bulan program.

38- Kullanıcının girdiği 5 sayıyı küçükten büyüğe doğru sıralayıp listeleyen program.

39- 10 tane sayının çift, tek ve asal olanlarını ayrı ayrı listeleyen program.

40- Bir dizi içerisinde verilen sayılar arasından aranan bir sayıyı bulan program.

41- 5 öğrencinin boylarını ve kilolarını sorarak boy ve kilo ortalamasını bulan program.

42- Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen program.

43- Girilen sayının hangi aralıkta olduğunu binary arama metodu ile bulan program.

44- 3*3′lük bir matrisin değerlerini kullanıcıya soran ve matrisi ekrana yazdıran program.

45- 3*3′lük bir matrisin değerlerini kullanıcıya soran ve matrisi ekrana yazdıran program.

46- Kullanıcının gireceği 3*3′lük iki matrisi toplayıp sonucu ekrana yazan program.

47- Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4′lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program.

48- Girilen matrisin simetrik olup olmadığını bulan program.

49- 10 karaktere kadar bir kelime girilmesini isteyen ve ekrana yazdıran program.

50- Girilen iki kelimeden hangisinin uzun olduğunu bulan program.

51- Ayrı ayrı girilen adı ve soyadı bilgilerini birleştirerek tam adını gösteren program.

52- Girilen kelimenin karakter sayısını hesaplayan program.

53- Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program.

54- Girilen cumle içerisinde kullanıcının istediği karakterden kaç tane olduğunu bulan program.

55- Kullanıcı tarafından girilen bir metnin tersini veren program.

56- Girilen bir metnin harflerini alfabetik sıraya göre sıralayan program.

57- Kullanıcı tarafından girilen bir metni büyük harflere ceviren program.

58- Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program.

59- Kullanıcı tarafından girilen bir desimal sayıyı binary formata dönüştüren program.

60- Kullanıcıdan öğrencilerin adı ve yaşını alarak bunları küçükten büyüğe sıralayan program.

61- Kullanıcı tarafından girilen bir sayının asal olup olmadığını fonksiyon kullanarak hesaplayan program.

62- Girilen bir sayının fonksiyon kullanarak çarpım tablosunu yazdıran program.

63- Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program.

64- Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan program.

65- Girilen bir metnin içerisindeki kelimelerin hepsinin ilk harflerini büyük harfe çeviren program.

66- Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program.

67- Kullanıcı tarafından girilen iki zaman diliminin toplamını veren program.

68- Kullanıcıdan 3 sporcuya ait bilgileri isteyerek bunları düz sıralı olarak listeleyen program.

69- Kullanıcının gireceği sayıda kitabın adı, yazarı, fiyatı, konusu, sayfası ve yayınevini soran, bilgiler girildikten sonra bir menü aracılığıyla sıralama ve arama yapılmasına izin veren program.

70- Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program.

71- Girilen bir sayının pointer kullanarak değerini ve adresini veren program.

72- Pointer kullanarak iki sayının toplamını ve farkını veren program.

73- İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerini bulan program.

74- 1′den 7′ye kadar olan sayıların karesini ve karelerin toplamını bulan program.

75- DOS işletim sisteminde çalışırken kullanılabilir hafıza miktarını bulan bir program.

76- Pointer ile değişkenin değerini hafızadaki adresinden okuyup ekrana yazdıran program.

77- Genel Fonksiyon kullanımı, siralama ve ortalama bulma için bir örnek program..

78- Kullanıcının gireceği sayıları “Bubble Sort” Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program.

79- Kullanıcının gireceği sayıları “Selection Sort” sıralama algoritması kullanarak sıralayan program.

80- Kullanıcının gireceği sayıları “Shell Sort” Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program.

81- Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran program.

82- Pi sayısını 0.0001 hatayla bulan program