Ders 22 – Fonksiyonlar

Fonksiyonlar programlama da önemli bir konudur. Büyük programlar yazarken programı fonksiyonlara ayırırız daha sonra bunların herbirini ana fonksiyonumuzda birleştiririz. Örnek fonksiyon tanımlaması aşağıda gösterildiği gibidir. Yukarıdaki kodu açıklamak gerekirse fonksiyon bir toplama fonksiyonu iki parametre alıyor. Sonra bunları toplamayıp ana fonksiyonu geri döndürüyor. Bizim programımızda gönderdiğimiz parametreler 3 ve 6 bunlar sırasıyla x ve y […]

Daha Fazla

Ders 21 – rand Fonksiyonu

  C dilinde rastgele sayı üretmek için rand() fonksiyonunu kullanırız. Aşağıda kullanılışını görelim. Yukarıdaki örnekte üreteceği sayılar sıfırdan başlar. Peki bir 5 ile 19 arasında sayı üretmesini istersek. Yukarıdakini anladıysanız sizde -5 ve 5 arasında sayı üreten kodu yazın. Faydalı Yetersiz1

Daha Fazla

Ders 20 – Getch Fonksiyonu

Bu fonksiyon conio.h kütüphanesinde bulunur. Kullanıcıdan bir karakter almamıza yarar fakat karakteri ekrana yazmaz. Kullanımı aşağıda Yukarıdaki programı anlamak için şu programı yapmanızı öneririm. Kullanıcılardan sürekli bir karakter alan ve bu karakterlerin ascii kodlarını ekrana yazdıran bir program olsun fakat bu program ‘0’ karakteri girildiğinde sona ersin. Bu programın kodunu örnek 6 da bulabilirsiniz. Faydalı3 […]

Daha Fazla

Örnek 4 – Alfabe

İlk harften başlayıp alfabedeki bütün harfleri sıralayan ve onların ascii kodlarını ekrana yazdıran program. Faydalı1 Yetersiz

Daha Fazla

Ön Ek Son Ek Kullanımı

C de değeri olan değişkene, örneğin bu tamsayı değişkeni olsun değer ekleme yapacak isek aşağıdaki gibi yaparız. kodu kısa tutmak için aşağıdaki kodda da aynı işlemi yaparız.   + yerine (-,*,/,%) dan istediklerinizi de koyabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde kullanarak bir değişkeni 1 arttırabiliriz. Çıkışta deger değişkeni 11 değerini alır. Aşağıdaki şekilde de bir kullanım mevcut. Bu […]

Daha Fazla