Aşağıdaki anahtar kelimeler tanımlıdır ve başka bir amaçla tanımlayıcı olarak kullanılamaz.

autodoubleintlong
breakelselongswitch
caseenumregistertypedef
charexternreturnunion
constfloatshortunsigned
continueforsignedvoid
defaultgotosizeofvolatile
doifstaticwhile

The following keywords are reserved and may not be used as an identifier for any other purpose.

autodoubleintlong
breakelselongswitch
caseenumregistertypedef
charexternreturnunion
constfloatshortunsigned
continueforsignedvoid
defaultgotosizeofvolatile
doifstaticwhile